Promotech Logo

promotech_logo

Karaktär

Effektmodulen ger ett betydligt bredare varvtalsregister. Kraften kommer in tidigare och det för många bilmodeller typiska ”stoppet” vid 3000 rpm flyttas fram och får en jämn utplaning.
Detta ger en betydligt mer avspänd körning för bilar med manuell växellåda. Effekt- samt vridmomentsökningen är påtaglig och den så karaktäristiska segdragningsförmåga som en diesel har, förstärks ytterligare.

Ekonomi

Bibehållen eller upp till 8% lägre förbrukning. Mycket hänger på körstilen. Det kan många gånger vara inbjudande att trycka till lite extra på gaspedalen när bilen svarar bättre. Bäst besparing fås på motorsvaga bilar samt bilar med fyrhjulsdrift. Motorn behöver inte arbeta lika hårt och man kan ligga kvar på en högre växel längre ner i varvtalsområdet än tidigare.

Teknik

Full kompatibilitet kräver aktiv produktutveckling. Full kompatibilitet med de olika typer av insprutningsystem, partikelfilter samt växellådor som finns på marknaden är ett måste för bästa verkningsgrad och ett stabilt resultat. Plug-in anslutning i den mån bilen möjliggör detta.

Hitta rätt uppgradering till din bil